Przyjęty przez Komisję Europejską 2 grudnia 2015 r. nowy pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, tzw. Circular Economy, wymusza zastosowanie nowego podejścia w planowaniu i eksploatacji gminnych systemów odpadowych. Proponowane w tym pakiecie cele, takie jak wspólny dla wszystkich członków Unii Europejskiej (UE) cel dotyczący recyklingu odpadów komunalnych na poziomie 65% do 2030 r