Program „Zero waste” – w latach 30-tych nic ma nie być wyrzucane na wysypiska. Jedyne sposoby zagospodarowania/utylizacji odpadów to recykling albo biodegradacja.